Yetkinlik Gelişimi Programı

Yetkinlik gelişimi, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. Farklı yetkinlik alanlarında sunmuş olduğumuz eğitim içerikleri aşağıdaki gibidir;

 

Liderlik Becerileri Geliştirme:

 • Etkili liderlik özellikleri ve liderlik stilleri
 • İyi bir lider olmak için temel ilkeler
 • Karar verme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 • Takım yönetimi ve motivasyon teknikleri
 • İletişim becerilerinin liderlikteki önemi

İşbirliği ve Ekip Çalışması:

 • Ekip içi iletişim ve işbirliği yöntemleri
 • Ekip üyelerinin güçlü yönlerini tanıma ve farklılıkları yönetme
 • Ekip içi çatışmaların çözümü ve olumlu çatışma yönetimi
 • Takım performansının değerlendirilmesi ve sürekli geliştirilmesi

Zaman Yönetimi ve Örgütlenme:

 • Öncelik belirleme ve acil işleri yönetme
 • Görevlerin planlanması ve zaman çizelgesi oluşturma
 • Proaktif çalışma ve erteleme alışkanlıklarının üstesinden gelme
 • Zaman yönetimi araçları ve teknikleri

Problem Çözme ve Yaratıcılık:

 • Problemleri tanımlama ve analiz etme yöntemleri
 • Yaratıcı düşünme ve alternatif çözüm bulma teknikleri
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
 • Yenilikçi fikirleri teşvik etme ve destekleme

İletişim ve Etkili Sunum:

 • İyi iletişim kurma becerileri ve etkili dinleme
 • Beden dili ve sözsüz iletişim
 • Sunum hazırlama ve sunum becerileri
 • Topluluk önünde konuşma korkusunu yenme

Dijital Yetkinlikler:

 • Dijital araçların etkin ve güvenli kullanımı
 • Veri yönetimi ve dijital bilgi güvenliği
 • Dijital iş akışlarının optimize edilmesi
 • Dijital iletişim ve dijital pazarlama becerileri

Müşteri Odaklılık ve Hizmet Kalitesi:

 • Müşteri ihtiyaçlarını anlama ve anketleme teknikleri
 • Müşteri geri bildirimlerini değerlendirme ve iyileştirme
 • Hizmet kalitesinin önemi ve standartları
 • Memnuniyet odaklı hizmet sunumu ve müşteri ilişkileri yönetimi

Stres Yönetimi ve Kişisel Bakım:

 • Stresin nedenleri ve etkileri
 • Stresle başa çıkma stratejileri ve kişisel bakım yöntemleri
 • İş-yaşam dengesinin sağlanması ve etkin dinlenme

 

Eğitim içeriklerimiz, kurumunuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilebilir.  Kurumunuzun özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha spesifik eğitim içerikleri oluşturmak, çalışanların yetkinliklerini en iyi şekilde geliştirmeye yardımcı olacaktır.